Σύγκληση 7ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΚΟΙΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ «ΔΕΣΜΟΣ»

12 Ιουνίου 2020