Στέλεχος του υπουργείου Υγείας στη Βέροια στο καφέ Foyer

26 Ιουνίου 2018