Προς ατζέντα κοινών θεμάτων, Δικηγορικός Σύλλογος και ΚοιΣΠΕ – «Δεσμός»

8 Μαρτίου 2018